Tomáš Rusňák, EFA

Obchodní ředitel | Vedoucí hypotečního oddělení

Email: tomas.rusnak@taurum.cz

Tel.: +420 721 329 442

Jmenuji se Tomáš Rusňák a jsem nezávislý finanční konzultant. Mým cílem je pomoci lidem v České republice pochopit finanční oblast takovým způsobem, že jim to změní jejich život k lepšímu.
Čtěte více..

Jan Štěpánek, EFA

Jednatel | hypoteční konzultant

Email: jan.stepanek@taurum.cz

Tel.: +420 720 704 275

Baví mě nevzdávat se a vždycky najít cestu. Baví mě být v kontaktu s lidmi, poznávat jejich příběhy a vidět, jak zažívají úspěch.
Čtěte více..

Jan Baxa, EFA

Jednatel | Hypoteční konzultant

Email: jan.baxa@taurum.cz

Tel.: +420 731 410 306

Rád jdu proti proudu a baví mě bořit obecné mýty založené na tom, že to tak dělají všichni a že nesmím moc vybočovat z řady.

Čtěte více..

Bc. Hana Procházková

Hypoteční konzultantka

Email: hana.prochazkova@taurum.cz

Tel.: +420 728 174 601

Jmenuji se Hana Procházková a prací finančního konzultanta se zabývám, protože mě baví a naplňuje práce s lidmi.
Čtěte více..

Náš KODEX

 • Podnikám a chovám se podle svých nejvyšších etických zásad.
 • Chovám se ke všem ostatním tak, jak bych chtěl, aby se chovali oni ke mě.
 • Jednání s druhými vedu tak, aby bylo pro druhou stranu akceptovatelné a snesitelné.
 • Dodržuji své slovo a sliby.
 • Mluvím vždy pravdu.
 • Klientovi neprodám nebo nenabídnu nikdy žádnou službu, ani produkt, který bych si v jeho situaci já sám nezřídil.
 • Zájem klienta je důležitější než můj. Nepředřadím proto nikdy zájem svůj nad zájem klienta.
 • Otevřeně přiznám, pokud něco nevím (i klientovi na schůzce) a nepředstírám.
 • Ke klientům, partnerským firmám, producentům, dodavatelům, zástupcům institucí a úřadů, kolegům i zaměstnancům se chovám s respektem, zdvořile a slušně tak, aby byla zachována jejich důstojnost v každé situaci.
 • Konfliktní témata řeším otevřeně, upřímně, ale s chladnou hlavou.
 • Dodržuji firemní pravidla a postupy.
 • Podnikám maximálně ekonomicky a ekologicky.
 • Informace, které mám o klientech, jejich smlouvách, produktech, situaci atd… uchovám v tajnosti a nesděluji je, vyjma případů, kdy je potřeba pro výkon práce a pro přípravu služby klientovi předat informace v rámci firmy, partnerským firmám, nebo producentům.
 • Podle tohoto kodexu se chovám ke klientům, partnerským firmám, producentům, dodavatelům, zástupcům institucí a úřadů, kolegům i zaměstnancům firmy.
 • V případě, že uvidím chování nebo jednání v rozporu s tímto kodexem nebo se zdravým rozumem a vlastním přesvědčením, informuji o tom neprodleně etika.